วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561 โดยมีนายพิริยะ นามปักษา นายแพทย์เภสัชกรรมไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพท่ามกลางกระแสโซเชียล" เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเสริมสร้างกำลังใจในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง