วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาในเขตเทศบาล ณ สนามกีฬาโรงเรียนนันทนวรวิทย์