วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าว ชื่นชมกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เพื่อที่จะได้พัฒนาการแข่งขันในระดับอื่นที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดระหาร