วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 "สืบสานประเพณีไทย วิถีชาวพุทธ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ประชาชน ได้ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน เด็กและเยาวชน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา และรณรงค์เชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยการลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง