วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองอ้อมนนท์ และวัดโมลีจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และจิตอาสาเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย