เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมนำเทียนพรรษาถวายวัด ณ วัดละหาร วัดบางไผ่ พระอารามหลวง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์และวัดโมลี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป