เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านภัยยาเสพติด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างเครือข่าย การออกกำลังกายแต่ละชุมชนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย