วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว และต้อนรับนายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง