**ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง**
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากการประปานคร
ว่าจะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา
บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อยและถนนเทศบาล 8
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น
ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 04.00 น.
โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ดังกล่าว