วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนหลักสะอาด บริเวณซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายอำเภอบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม โดยได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เก็บขยะบนทางเดินเท้ารวมถึงในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เก็บกวาดล้างทำความสะอาดริมถนนและทางเดินเท้า เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งติดตามข้างทางและเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชที่เลื้อยตามสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จัดระเบียบสายไฟฟ้า