เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี และสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง