เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ได้กำหนดจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ขึ้นระหว่างวันที่ 8 -17 ตุลาคม 2561 โดยตลอดงานจะมีการถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ภาวนา ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี