วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มาเป็นประธานในการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) พร้อมด้วยพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 58 คน (58 หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร