วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการการพัฒนางานสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง กินอย่างไร สดใส ห่างไกลโรค ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง