เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอบางบัวทอง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง และนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ ทั้งนี้งานกาชาดอำเภอบางบัวทอง ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลา 10 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เดือดร้อน และผู้ประสบภัยต่างๆ ณ บริเวณหน้าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี