วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างแผน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง