วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น และรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร