วันที่่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษา จาก มหาวิทยลัย รังสิต ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5