วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง