วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามเร่งรัดดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนครั้งที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง