วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง