การประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น.