เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวงศ์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 2 กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง