เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณริมเขื่อนพระพิมลราชาและลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง