วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง