ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง