วันที่ 19 ธันวาคม 2561สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 เรื่องการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ อสม. 2562 ในวันที่16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ศาลา ประชาคมบางบัวบองมูลนิธิ โรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุง 
1.ธีมงานวัด (ย้อนยุค)
2.ดนตรี*ขายตั๋วรำวง
3.โต๊ะจีน (10คน/โต๊ะ)
4.แจ้งชื่อมาเป็นโต๊ะ