วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เวลา 15.30 น. - 16.30 น. เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและพนักงานเทศบาล ณ บริเวณใต้อาคารเทศบาลเมืองบางบัวทอง