วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.45 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมประชาชนตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง