วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร