ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Nonthaburi Traffic เพื่อติดตามรับชมและรับฟังข่าวจากศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรี เพื่อคนเดินทางได้ที่ เพจ Facebook "นนทบุรีทูเดย์"