ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียม และกล่องยูเอชที เพื่อรับบริจาคอะลูมิเนียม รวบรวม ส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ