ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  ได้รับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง