เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2562 นำโดยนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง