เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง