วันที่ 12 มกราคม 2562 นำโดย นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น