เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมเชิญวิทยากรมาพูด เรื่องบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง