เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายสุรพงษ์ นฤภัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง