วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดสวนถาด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มสตรีเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง