ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์

"หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจำหน่ายสินค้า ออนไลน์"