วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง