ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวน 16 ตำแหน่ง 48 อัตรา โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562 ดังต่อไปนี้