วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 07.00น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดพิธี ณ วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) และ เวลา 10.30 น. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และช่วเย็น ข้าราชการเทศบาลเมืองบางบัวทองร่วม ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี