โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60

01/12/2016

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี