ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี

01/12/2016

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง