รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

01/12/2016

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก โดยจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยนักเรียนในเขตเทศบาลฯ และมีการขายดอกกุหลาบสีเหลืองเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง