การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม

01/12/2016

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และนำออกกำลังกาย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง