การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

02/12/2016

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และนำออกกำลังกาย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง