ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559

06/12/2016

เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จำนวนราษฏร 30,001 - 70,000 คน