พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

09/12/2016

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ได้มีการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยและหัวใจโดยเด็กนักเรียนอีกด้วย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่